Als gevolg van, onder andere, verschillende klimaatmaatregelen en voorschriften om de uitstoot te beperken, zijn er steeds meer elektrische bouwmachines. Die evolutie biedt veel voordelen, maar de uitrol is niet voor alle machinetypes gelijk. Terwijl al 50% van de hoogwerkers elektrisch is, hebben klein grondverzet en verreikers nog een flinke achterstand in te halen. Je zou kunnen zeggen dat elektrificatie een onvermijdelijke ontwikkeling is. Overal ter wereld worden doelen vastgelegd om de emissies te beperken en de gevolgen van de opwarming van de aarde af te zwakken. Denk maar aan de Europese Green Deal, die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken. Bovendien voeren steeds meer steden emissienormen in, waardoor de behoefte aan emissievrije machines in die stedelijke omgevingen sterk is toegenomen.

Elektrificatie lijkt onvermijdelijk en gelukkig bieden elektrische machines bieden veel voordelen. Momenteel liggen de totale gebruikskosten veel lager voor elektrische voertuigen (EV) dan voor hun tegenhangers met verbrandingsmotor. Ook al zijn de aankoopprijzen hoger, de bedrijfskosten van EV liggen in feite 40 tot 60% lager. Dat is een gevolg van hun hogere efficiëntie en lagere onderhoudskosten. Je moet wel rekening houden met de kosten van de oplaadinfrastructuur, wat geen kleine investering is. Een ander voordeel van elektrische machines is dat ze stiller zijn en minder trillingen produceren, wat leidt tot minder (geluids)overlast voor werknemers en het milieu. Ze zijn ook nauwkeuriger en sneller te bedienen, aangezien een elektrische motor onmiddellijk zijn volledige koppel levert.

Elektrificatie in de bouwsector

Het aantal elektrische machines in de bouw neemt zeker toe, maar er zijn toch grote verschillen tussen de machinetypes.

Hoogwerkers staan ongetwijfeld het verst op het vlak van elektrificatie. Tegenwoordig is ongeveer 50% van alle hoogwerkers elektrisch. Die machines worden vaak binnen gebruikt en staan regelmatig stil. Ze zijn dus ideaal voor elektrificatie. Dat proces is echter nog in volle gang en wordt in hoge mate gestuurd door de strengere regelgeving. Het valt dan ook te verwachten dat het percentage elektrische hoogwerkers zal blijven stijgen tot het een onvermijdelijk plafond bereikt.

Voor klein grondverzet en verreikers is de situatie volledig anders. Slechts een klein percentage van de verkochte machines is volledig elektrisch. Maar dat kan snel veranderen. Terwijl elektrische modellen in het verleden werden aangedreven door een kabel, worden nu steeds meer modellen uitgerust met een lithium-ion batterij. Voorspeld wordt dat het aandeel van elektrische kleine grondverzetmachines en verreikers elk jaar met 5% zal toenemen. Dit zou betekenen dat tegen 2030 30% van alle geproduceerde machines elektrisch zal zijn.

Wilt u zelf kennismaken met de mogelijkheden van een elektrische verreiker ?

In onze huurvloot hebben we een krachtige rotorende verreiker met een capaciteit van maar liefst 6.000 kg en hefhoogte van 26 meter. In deze nieuwsbrief vindt u de verdere specificaties van deze machine. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie !

Bron: TVH