ALBLASSERDAM – Op vrijdag 30 januari 2015 hebben Oceanco en Maat een overeenkomst op basis van een partnership getekend. Maat gaat de gehele interne logistiek voor Oceanco verzorgen. Door deze intensieve, lokale samenwerking is een gedegen basis gelegd voor een nieuwe business.

Tender
Onlangs heeft Oceanco een tender in de markt uitgezet om haar interne logistiek voor de nieuwe hal aan de Marineweg 5 in Alblasserdam uit te besteden. Verschillende partijen hebben hierop ingeschreven en de opdracht is gegund aan de lokale logistieke dienstverlener Maat. Maat gaat de interne logistiek voor Oceanco uitvoeren door middel van zijn 4PL concept. Dit is een totaalconcept op het gebied van transport, opslag, techniek en logistiek in combinatie met ICT. In het kort komt het hier op neer dat Maat verantwoordelijk is voor de transportplanning, het laden en lossen van vrachtwagens, een eerste kwaliteitscontrole uitvoert, het interne vervoer naar de gewenste locatie verzorgt, maar ook het vervoer van en naar het jacht onderhoudt. Het interne transport vindt plaats door middel van verschillende elektrische heftrucks, die door Maat Heftrucks worden geleverd.

Ook zal Maat het transport tussen de Paintshop en de nieuwe jachthal voor zijn rekening nemen, waarbij een mogelijke uitbreiding naar Marineweg 1 in de toekomst niet wordt uitgesloten. Voor alle transporten zal een ‘track en trace’ systeem worden ingezet.

Intern projectteam
Maat start intern bij Oceanco met een team van vijf medewerkers die de gehele logistieke operatie zullen draaien. Daar bovenop is een additioneel projectteam ingezet om de projectvoortgang, IT implementatie en veiligheid te borgen. Met deze opzet kan Maat Oceanco geheel ontzorgen op het gebied van interne logistiek. Om de hoge kwaliteit waar beide ondernemingen voor staan te kunnen waarborgen zullen de processen van zowel Oceanco als Maat op elkaar worden afgestemd.

Lokale samenwerking
Voor Maat betekent het winnen van de tender een ultieme stap in de ontwikkeling van zijn logistieke dienstverlening op basis van zijn 4PL model. ‘Dit partnership met Oceanco past volledig binnen onze strategie en onze visie op dat concept,’ legt Arjan Maat, algemeen directeur van Maat, uit. ‘Bovendien heeft deze samenwerking een extra dimensie in zich, omdat Maat 80 jaar geleden op de Zuiderstek is gestart binnen de maritieme sector. Daarnaast zijn wij trots op ons eigen projectteam dat bijzonder veel tijd en energie in dit project heeft gestoken.’

Helemaal nieuw is de samenwerking niet. Marcel Onkenhout, CEO van Oceanco blikt terug: ‘In 1997 legde Oceanco de eerste banden door een order voor een heftruck bij Maat neer te leggen. Dat was met orderbon 06!’ Bij Pierre Busé, directeur Maat Heftrucks en Logistiek, ligt dit feit eveneens nog vers in het geheugen: ‘We zijn er trots op dat deze enkele order is uitgegroeid tot een mooi project en waardevolle samenwerking.’

Belangrijke bijkomstigheid is dat de lokale samenwerking voor extra werkgelegenheid zorgt om het project te realiseren. Maat is op maandag 2 februari 2015 officieel gestart met de dienstverlening.