Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 300 miljoen euro

uit voor de aanpak van een groot knelpunt op de A15. Het gaat om het traject

tussen Papendrecht en Gorinchem waar dagelijks files staan die zonder

ingrijpen nog langer gaan worden. De regio (provincie Zuid-Holland en

Drechtsteden) draagt 30 miljoen euro bij aan het nieuwe project.

#Persbericht Drechtsteden 26 juni

 

Hans Tanis, portefeuillehouder Bereikbaarheid van de Drechtsteden is trots op wat er

nu bereikt is. “Het is dankzij de samenwerking met de Provincie en Rijkswaterstaat en

door de stevige lobby van de werkgevers uit onze regio, TLN en het Havenbedrijf

Rotterdam, dat we hier vandaag met de minister de start hebben mogen geven voor

de aanpak van het grootste knelpunt in onze regio.Maar ook dankzij Barbara Visser

die eind 2016 de duurste file van Nederland met een motie onder de aandacht bracht

van de Tweede Kamer. Met deze grootschalige aanpak gaan we er voor zorgen dat de

doorstroming op de A15 verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de

Drechtsteden.”

 

Maatregelen voordat grootschalige aanpak start

Naar verwachting gaat in 2025 de schop in de grond, dat duurt dus nog even. Tot die

tijd wordt de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht al verbreed. Daarnaast zijn door

de bedrijven Dinniq, IV Groep, MAAT en Boskalis in samenwerking met de provincie

en de Drechtsteden aanbevelingen aan het ministerie gedaan om de doorstroming en

veiligheid ook op de korte termijn verder te verbeteren, zoals het aanpassen van de

belijning, het verleggen van de vangrails, het verbeteren van spitsstroken, stand-by

staan van bergers en verbeterde reisinformatie. Rijkswaterstaat bekijkt welke

maatregelen daarvan al ingezet kunnen worden bij de komende onderhoudsopgave

aan bruggen, wegen en tunnels.