MAAT is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om die reden heeft het bedrijf kortgeleden een abonnement voor de milieubarometer afgesloten. De milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieueffecten van een organisatie eenvoudig inzichtelijk maakt. MAAT kan in een oogopslag zien welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de milieubelasting en hoe dit kan worden verminderd.