Drechtsteden en bedrijfsleven zetten belangrijke stappen voor betere bereikbaarheid

Op de bijeenkomst Bereikbare Drechtsteden op 30 juni in Sliedrecht, zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid in de Drechtsteden. Zo’n 100 mensen uit het bedrijfsleven, organisaties en lokale overheden spraken hierover met elkaar. Opvallend was de energie, de inspiratie en de grote bereidheid om echt gezamenlijk aan de slag te gaan.

Zo werd er een intentieverklaring getekend door de ambassadeurs van het mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar Drechtsteden, een initiatief van de Drechtsteden, de Verkeersonderneming en het bedrijfsleven. Met deze intentieverklaring tekenden 25 partijen uit het bedrijfsleven voor een gezamenlijke bestrijding van hardnekkige fileknelpunten, met de toezegging eind 2017 minimaal 10% van de werknemers minder in de spits te laten rijden. En met een betere doorstroming en verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg. Een aantal bedrijven besloot zelfs spontaan tijdens de bijeenkomst ook mee te doen. Regionaal Portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans Tanis: “Met deze intentieverklaring laten we zien dat we niet alleen maar praten, maar ook echt dingen doen. We hopen dat er nog veel ambassadeurs uit het bedrijfsleven zullen volgen, want alleen gezamenlijk kunnen we de bereikbaarheid verbeteren.”

Samenbereikbaar Drechtsteden

Inspirerende, slagvaardige bijeenkomst met concrete resultaten

Tijdens de goedbezochte bijeenkomst kwamen verder vragen aan bod als hoe bereikbaar is uw onderneming of instelling en kunt u zelf iets doen om bereikbaar te blijven. Samen met Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Zuid Floor Vermeulen, Professor Lóránt Tavasszy en de directeur van de Verkeersonderneming Arnout van der Bend, werd er naar meerdere oplossingen gezocht die mogelijk ingezet kunnen worden in de Drechtsteden. De Verkeersonderneming biedt eind dit jaar een marktplaats voor mobiliteit in de Drechtsteden met diensten die helpen op een slimme manier naar het werk te reizen. Een mooi voorbeeld van intensieve samenwerking is dat ondernemers samen met de regio gaan optrekken in de lobby rond de A15. En met de toezegging van Floor Vermeulen om dieper in te gaan op de bereikbaarheid van de Drechtsteden op het Provinciehuis, komt er dus een vervolg op deze inspirerende en slagvaardige bijeenkomst.

Samen bereikbaar

Binnen de Drechtsteden werken zes gemeenten vernieuwend en effectief samen. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht , Zwijndrecht trekken en Hardinxveld- Giesendam samen op, ook op het gebied van bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. De Drechtsteden, die ‘Samen stad aan het water’ zijn. Een goede bereikbaarheid met de auto, het openbaar vervoer of de fiets een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijk vitale en economisch sterke regio. Het initiatief Samen Bereikbaar, Duurzaam op weg is genomen door het bedrijfsleven en de Drechtsteden. Zowel bedrijven en de overheid kunnen lid worden van het platform.

Vrienden

Naast de (partner ) ambassadeurs zijn er tal van organisaties die zich hebben aangesloten bij het platform als vriend. De vrienden zetten zich in voor de ambities en gaan ook aan de slag met de 10% doelstelling. Deze bedrijven hebben ideeën, weten wat er speelt in de regio en willen graag kennis delen en initiatieven opzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. MAAT heeft op deze bijeenkomst ook de handtekening gezet onder de intentieverklaring. Op 12 mei was MAAT ook gastlocatie voor het ronde tafel gesprek van Samenbereikbaar.