Arjan Maat sluit zich aan bij de Economic Development Board. De EDB is een adviescommissie van de Drechtsteden.

EDB ontwikkelt de regio sociaal-economisch met veel aandacht voor innovatie, regioprofilering en het bouwen van netwerken.

De Economic Development Board (EDB) bestaat uit bestuurders vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in de regio Drechtsteden. De zogenaamde Triple Helix. Onze missie? Het ontsluiten van de kracht van de Drechtsteden als industriële motor van de Rotterdamse Metropool. De thema’s Wonen, Werken, Beleven, Innoveren, Energie en Bereikbaarheid staan daarin centraal.

Formeel is de EDB een adviescommissie van de Drechtsteden. Zij zien het als hun taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren. We ontwikkelen de regio sociaal-economisch met veel aandacht voor innovatie, regioprofilering en het bouwen van netwerken. Daarbij geven zij kleur aan de Groeiagenda 2030.

De EDB bundelt de kracht van de triple helix door het initiëren en aanjagen van projecten. Deze projecten hebben impact op innovatie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.
Arjan Maat voegt logistieke kennis toe aan de EDB, alsook zijn netwerk als bestuurslid van Transport en Logistiek Nederland.

Arjan Maat CEO van het jaar
Drecht Cities Young Professionals riep Arjan Maat uit tot CEO of the Year 2022 vanwege zijn inzet voor jong talent in de regio.