Fijne feestdagen 2015

MAAT en de Maatschappij
Bewust, betrouwbaar en betrokken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sociaal Ondernemen. Duurzaamheid. Begrippen die samenkomen in het programma ‘MAAT en de Maatschappij’. We kiezen bewust voor de term ‘maatschappij’ omdat daarin voor ons als familiebedrijf alles samenkomt.

Betrokken bij onze medewerkers, klanten en (lokale) samenleving. Want MAAT voelt zich zeer nauw verbonden met de samenleving waarin hij opereert. Als familiebedrijf met meer dan 80 jaar historie zijn we diep geworteld in de regio Alblasserwaard. Het betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

Lokale betrokkenheid is voor ons een vanzelfsprekendheid. We zijn dan ook breed maatschappelijk actief. Een van die activiteiten is het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die graag willen meedraaien, maar net even meer begeleiding nodig hebben, een extra duwtje in de rug. En om die reden hebben wij een samenwerkingsverband met Sterk@werk. Een bijzondere stichting met bijzondere mensen waar MAAT graag zijn steentje aan bijdraagt.

Ook rondom de feestdagen denken wij na over en mee met onze maatschappelijke partners en lokale ondernemers. Wij hebben onze relatiegeschenken en kerstpakketten ook dit jaar weer lokaal ingekocht, maar kijken ook verder dan onze regio grenzen. Onze chocolade en wijn dragen bijvoorbeeld  ook een keurmerk . Zo dragen wij

met deze kleine inspanningen ook bij aan een betere wereld.