Het is alweer even geleden dat Defensie bij ons, MAAT, op de stoep stond. In juli om precies te zijn. Wij hebben Defensie inclusief alle andere partners van Ecosysteem Logistiek ontvangen op de locatie Nieuwland Parc in Alblasserdam. Alle voorgaande sessies waren uiterst boeiend; om de hele club in een van onze eigen opslagloodsen te mogen verwelkomen voelde exceptioneel.

Een korte definitie van logistiek is “de juiste dingen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten”.

MAAT ecosysteem logistiek

Door Ecosysteem Logistiek te realiseren, geloof ik dat er een ultieme samenwerking tussen Defensie en civiele partijen ontstaat, waarbij de uitwisseling van mensen en middelen centraal staat. In het geval van “the ordinary business” maar ook in het geval van nationaal of internationaal veiligheidsbelang. Dat er zodoende een betere invulling van vakbekwaam personeel en professioneel materiaal tijdens piek- en dal momenten valt te realiseren. En dus een daadwerkelijke optimalisatie van het totale logistieke traject.

De sessies met elkaar zijn waardevol en ik merk dat we groeien naar een duidelijk uitgangspunt van waaruit we kunnen opereren. Natuurlijk is het van fundamenteel belang dat alle partijen elkaar volledig vertrouwen en transparant met elkaar kunnen samenwerken. Overigens verrast het me iedere keer weer dat alle deelnemers erg open zijn en veelal “outside the box” durven en willen denken. Dat moet in een proces als dit ook. De invulling van hoe we de ultieme samenwerking gaan optuigen is een boeiende uitdaging.

Iedere sessie is bij één van de deelnemers in het Ecosysteem, het is bijzonder hoe een ieder zijn bedrijf gastvrij openstelt en interessant om te bij deze stuk voor stuk professionals een kijkje in de keuken te nemen.

De meest bijzondere tot nu toe was toch wel een paar weken geleden, bij Defensie.

Wij verzamelde ons bij het MOB complex, onze eigen wagens bleven achter en we werden met militair transport overgeplaatst. Daarop volgde een militair programma, slapen op een veldbed, opstaan voor dag en dauw direct gevold door een ochtend sport en de stormbaan.

Het is mooi om te zien hoe de samenwerking, nu op een geheel ander vlak, gewoon heel goed werkt. Het vertrouwen wat iedereen uitstraalt wanneer je geblinddoekt door de bossen wordt geleid is kenmerkend voor het gehele traject verkenning Ecosysteem Logistiek.

Tot slot ben ik enorm benieuwd naar het traject ná de verkenning en de werkelijke uitvoering. Is Defensie bereid en in staat om zaken echt los te laten en logistieke kwesties uit te besteden aan civiele professionals.

Jeroen van Hemert

Sales Manager MAAT