MVO

MAAT EN DE MAATSCHAPPIJ
Bewust Betrouwbaar Betrokken

Scorecard 2020

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Sociaal Ondernemen. Duurzaamheid. Begrippen die samenkomen in het programma ‘MAAT en de Maatschappij’. We kiezen bewust voor de term ‘maatschappij’ omdat daarin voor ons als familiebedrijf alles samenkomt.
Het programma is gefundeerd op drie pijlers: Bewust, Betrouwbaar en Betrokken. Deze drie B’s vormen de basis van onze inspanningen voor een betere wereld.

BEWUST

Bewust omgaan met het milieu gaat voor MAAT verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat er ook om dat we blijven investeren in een wagenpark dat schoner wordt, dat we sturen op zuinig en veilig rijgedrag van onze chauffeurs via het Shell Fuelsave Partnerschap en dat we aandacht hebben voor energiebewuste besparingen die soms net wat meer vindingrijkheid vragen.

BETROUWBAAR

Betrouwbaar zijn door te doen wat we beloven en veiligheid voorop te stellen in alles wat we doen. Doen wat we beloven is een attitude. Die houding bewaken we streng en we wijzen elkaar daarop. Veiligheid is een proces van continu verbeteren. Veiligheid is voor ons bedrijf van levensbelang. We nemen daarom verregaande maatregelen om de veiligheid van onze mensen, van onze klanten en van medeweggebruikers te waarborgen. Om die reden heeft MAAT een KVGM-Manager in dienst. KVGM staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

MAAT Botlekbrug (18)

BETROKKEN

MVOBetrokken bij onze medewerkers, klanten en (lokale) samenleving. Want MAAT voelt zich zeer nauw verbonden met de samenleving waarin hij opereert. Als familiebedrijf met meer dan 85 jaar historie zijn we diep geworteld in de regio Alblasserwaard. Het betekent dat we ons verantwoordelijk voelen voor en willen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio. Maar ook door een goed werkgever én dienstverlener te willen zijn. Dat laatste uit zich vooral door iedere klant volledig te ontzorgen in het logistieke traject.

 

 

Wilt u meer weten? Dan komen wij graag met u in contact. We nemen u graag mee in waar MAAT momenteel staat en wat wij de komende jaren doen om onze maatschappij stapje voor stapje schoner, veiliger en eerlijker te maken.