Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door MAAT met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. MAAT verstrekt door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door MAAT worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

MAAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. MAAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van MAAT opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel MAAT alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MAAT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door MAAT worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel MAAT uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan MAAT niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door MAAT worden onderhouden, wordt afgewezen.

Terug naar Home